Be One bygger på faglighed og fleksibilitet

Med de professionelle kompetencer, forankret i vores uddannelser, er tilgangen til borgerne af meget høj faglig kvalitet. Dette betyder, at vi tilpasser den faglige indsats til den enkelte borger og understøtter dem individuelt på deres vej til selvforsørgelse.

Altså IKKE et opbevaringstilbud, men et optimeringstilbud!

Be One bygger på nedenstående grundpiller:

  • Helhedssyn – Det hele menneske og dennes kompleksitet.

  • Etik – Anerkendelse, værdighed og ordentlighed i vores arbejde.

  • Kommunikation – Tryghed og indblik, skaber mentalt overskud.

  • Systematik – Beskrivelse, vurdering, planlægning og evaluering giver resultater.

Virksomhedsprofil og organisationsdiagram