Christian Konge

Jobrelateret erfaring:

Christian er uddannet socialrådgiver på Aalborg Universitet. Han har bl.a. arbejdet med psykisk sårbare kontanthjælpsmodtagere i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet og har forvaltningserfaring indenfor såvel forsikrede, som ikke forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere.

Anden erfaring:

Christian har undervisnings/formidlingsfaring i form af undervisning af gymnasieklasser, skoleklasser og voksne indenfor det historiske/biologiske museums felt. Herudover har han i en årrække fungeret som international sejlsportsinstruktør i Danmark, Norge og Sverige for voksne, handicappede og børn. Christian er desuden webmaster i Be One.

Som medarbejder:

En vellidt medarbejder, med et vindende væsen og stor menneskelig indsigt og forståelse, som ser nye veje frem for begrænsninger.