Sygedagpenge

Opgaver Be One kan løse indenfor sygedagpengeområdet:

  • Førstegangssamtaler.

  • Opfølgningssamtaler.

  • Individuelle ti-timers tilbud.

  • Fastholdelsespraktik.

  • Virksomhedspraktik.

  • Ressourceprofiler.

  • Mentorfunktioner.

  • Konsulentbistand.

  • Sagsbehandling.